..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

 • Μετάφραση εγγράφων
 • Μετάφραση ιστοσελίδων
 • Επιμέλεια κειμένων
 • Διόρθωση κειμένων
 • Μετάφραση αρχείων
          ήχου & βίντεο
 • Απομαγνητοφωνήσεις
 • Διερμηνείες
 • Επίσημες μεταφράσεις
 • Υψηλής ποιότητας μεταφράσεις
 • Οικονομικές μεταφράσεις

Vice Versa
                       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ               ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ               ΓΛΩΣΣΕΣ               ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
          Μεταφράζουμε:

 • Βαλκανικές γλώσσες
 • Σλαβικές γλώσσες
 • Ευρωπαϊκές γλώσσες
 • Ευρωασιατικές γλώσσες
 • Ασιατικές γλώσσες
2002 - 2010 Vice Versa Υπηρεσίες Μετάφρασης. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Φράγκων 19
546 25 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα


info@vice-versa.gr

+ 30 2310 555 786

Συνεργαστείτε με εμάς

Η Vice Versa πάντα βρίσκεται στην αναζήτηση ιδιαίτερα  ταλαντούχων ατόμων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο δίκτυό εξωτερικών συνεργατών μας.
Μεταφράζουμε σε όλο και περισσότερες γλώσσες και, καθώς ο  αριθμός των πελατών μας αυξάνεται, έτσι αυξάνεται και η απαίτηση για πρόσθετους εξειδικευμένους ελεύθερους επαγγελματίες μεταφραστές. Αν η γλώσσα μετάφρασης είναι η μητρική σας γλωσσά και εάν έχετε:
-        επαγγελματική εμπειρία στην μετάφραση,
-        εμπειρία στη χρήση εφαρμογών όπως οι MS Word, TRADOS κ.λπ.,
-        την ικανότητα να μεταφράσετε μεγάλο όγκο κειμένου εντός πολύ περιοριστικού χρονικού ορίου και υπό πίεση,
τότε στείλετε μας το Βιογραφικό σας σημείωμα μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γίνεται μέλος της ομάδας μας.


Στοιχεία Επικοινωνίας:Κάντε κλικ εδώ για μετάφραση από:

              
Κάντε κλικ εδώ για μετάφραση από:

              
Ελληνικά προς
ΑΓΓΛΙΚΑ
& Vice Versa
Ελληνικά προς
ΣΕΡΒΙΚΑ
& Vice Versa